Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English

İKİLİ-EKO GÖRÜNTÜLEME (Double-echo Imaging)

Daha önce T2 ve proton dansite görüntülerinin nasıl elde edildiğinden bahsettik. Proton dansitesi için uzun TR, kısa TE; buna karşın T2 ağırlıklı görüntüler için uzun TR, uzun TE gerekmektedir (aralarındaki farkın kabaca TE süresi olduğuna dikkat ediniz) (Şekil 7.21).  

Şekil 7.12: Ikili-eko goruntuleme

Daha önce Spin-eko sekansını anlatırken, 180° RF puls ile eko-sinyali elde ettikten sonra, ikinci defa 180° RF puls uygulanması ile ikinci eko-sinyali elde edebileceğimizi, ancak bu eko-sinyalin amplitütünün ile eko’ya göre daha düşük olacağını söylemiştik. İşte bu özellikten faydalanılarak (ardsıra 180° RF puls uygulanması ile) aynı sekansda, zamanda belirgin kayıp olmaksızın, hem proton dansitesinde hem de T2 ağırlıklı görüntüler elde edilebilmektedir. İlk eko ile elde edilecek görüntüler proton dansite görüntüsünü, ikinci eko ile elde edilecek görüntüler ise T2 ağırlıklı görüntüleri verecektir.

Proton dansitesindeki görüntüyü elde etmek için kullandığımız 180° RF puls, TE2 zamanında elde edilecek sinyal amplitütünü değiştirmez (Şekil 7.21 TE1 ve TE2) Çünkü T2 ağırlıklı görüntüler elde ederken, dokuların mikroskobik manyetik çevre farklılıklarından yararlanılmaktadır ve arada kullandığımız 180° RF puls daha önce defalarca tekrarladığımız gibi, sadece magnetin neden olduğu inhomojeniteyi düzeltmekte, T2 ağırlıklı görüntülerin oluşmasına neden olan mikroskobik manyetik çevre farklılıklarına etkilememektedir.

ÜÇLÜ-EKO GÖRÜNTÜLEME (Triple-echo Imaging)  

Şekil 7.22: Uçlu-eko goruntuleme

 

Bu teknik pratikte yaygın olarak kullanılmamakla birlikte; ikili-eko’daki 2 eko yerine, üçüncü bir 180° RF puls uygulaması ile 3 eko birden elde edilebilir (Şekil 7.22).

Bu teknik genelde infantlar için kullanılabilir. Çünkü infantlarda özellikle serebral dokunun T2 değerleri, erişkinlere göre daha uzun olduğundan (infantlarda beyin dokusunun su oranı erişkine göre daha yüksektir), 3. eko uzun TE ile elde edildiğinde lezyonları veya beyinde myelinizasyonu değerlendirmede faydalıdır (özellikle 1 yaşına kadar olan dönemde T2 ağırlıklı görüntüler elde etmek için genellikle 100-120 gibi uzun TE değerleri ile çalışmak gereklidir).  

    

Ana sayfa    I    iletisim