Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English

SATURATION RECOVERY & PARTIAL SATURATION

Bu iki sekans tipinde, aslında temel olarak sadece 90° RF pulslar uygulanır ve sadece FID sinyaller elde edilir (çünkü bu sekans tipinde 180° RF puls kullanılmaz). Biraz önce T1, T2 ve proton dansite görüntüler başlığı altında bahsedildiği gibi; bu sekans tipi ile uyguladığımız TR süresine bağlı olarak proton dansite veya T1 ağırlıklı görüntüler elde edilebilmektedir (Şekil 7.4).  

Şekil 7.4: Saturation Recovery ve Partial Saturation

Eğer TR süresini uzun tutarsak (Saturation Recovery), tüm dokularda longitudinal relaksasyonlar tamamlanmış olacağından, ikinci 90° RF pulse ile dokulardan proton miktarlarına uygun amplitütlerde sinyaller alınacaktır (Proton dansite görüntüsü). Buna karşın TR süremiz kısa olursa (Partial Saturation), bazı dokularda longitudinal relaksasyon tamamlanmış, bazılarında ise daha tamamlanmamış olacağından dolayı, ikinci 90° RF pulse ile elde edeceğimiz görüntü T1 ağırlıklı olacaktır.

Sekansın tüm bu basit yapısına rağmen günümüzde kullanılmakta olan MRG sistemlerinde bu sekans pek kullanılmamaktadır. Bunun nedeni elde ettiğimiz sinyalin echo-sinyal olmayıp FID sinyali olması, buna bağlı olarak görüntünün magnetin neden olduğu inhomojeniteye duyarlı olmasıdır.            

    

Ana sayfa     I    iletisim