Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                   English
 
 İÇİNDEKİLER 
 Önsöz / Sunuş
 Neden MRG ?
 Atomik Partiküller ve Manyetizma
 Proton - Magnet - Radyo Dalgaları
 Relaksasyon ve Sinyal Kaydı
 MRG'de Görüntünün Oluşturulması
 Temel Pulse Sekansları
           - spin eko
           - saturation recovery
           - multislice görüntüleme 
           - inversion recovery
           - puls zamanlama diyagramları
           - gradiyent eko
           - ikili - üçlü eko görüntüleme 
 Görüntü Kalitesi
           - MRG Artefakları
 MRG'de Kontrast Maddeler
 Yeni Pulse Sekansları
 MRG'de Kan Akımı ve MR Anjiyografi
 Yağ Dokusu Süpresyon Teknikleri
 Spektroskopi
 Hardware / Magnetlerin Özellikleri
 MRG'nin Biyolojik Etkileri ve Kontraendikasyonları
.
    iletisim 
.    EMAR (MR) danışma & konsültasyon
             

Prof. Dr. Ercan TUNCEL : "Elinizdeki kitap Manyetik Rezonans Görüntüleme yönteminin karmaşık fiziğini büyük bir ustalıkla anlaşılır hale getiriyor. Radyolojide önemli bir boşluğu dolduracak olan Manyetik Rezonans Görüntüleme - Temel Bilgiler kitabınının Radyoloji uzmanları başta olmak üzere konuyla ilgilenen klinisyenlere, araştırma görevlilerine ve tıp öğrencilerine çok yararlı olacağına inanıyorum"

Not: Bu kitabın 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince her hakkı yazarına aittir. Yazarından izin alınmadan, kitabın herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, fotokopi yöntemi ile çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.  Kapak: Ş. Ayhan TünelKitabın ilk basılış tarihi: 1995, İstanbul, Türkiye
Diğer Yararlı Siteler: Makaleler:
Birthmarks Prim Nereye Gidiyor? (1995)
Uterine Fibroid Embolization Sonografiyi Kim Yapsın? (1995)
Varicose Vein Treatment Hangi yayın tiplerini seçiyoruz? (1995)
Cecostomy A world of Difference (1996)
Vascular Access Radyoloji'de Prime çözümler: Özel Sağlık Sigortası (1997)
Varicocele Treatment
PICC Bilimsel Yayınlar:
Breast Biopsy MR cholangiopancreatography (MRCP) (1997)
Mesenteric circulation: 3D MR Angiography (1997)
Gradient-echo perfusion (FLASH) in MSK lesions (1997)
The Ring Sign (1998)
Sonographic appearance of Angelchik prosthesis (2000)
Disseminated lymphangiomatosis - massive chylothorax (2000)
Devam Eden Projeler: Wandering calcified ovary in an adolescent (2001)
Congenital absence of pars interarticularis of C2 (2001)
MRG & MR Anjiyografi (MRA) protokolleri Mesenchymal hamartoma of the liver (2000)
MRG & MR Anjiyografi (MRA) Vaka Örnekleri Subdural empyema secondary to odontogenic abscess (2001)
Radyodiagnostik Anatomi Tamoxifen related mammographic density change (2001)
Melanotic schwannoma mimicking myositis ossificans (2000)
Renal branch artery occlusion treatment - angioplasty (2001)
Image-guided drainage of parapneumonic effusions (2002) 
Gallbladder ejection fraction estimation by MRI (2002)
Venous variations of the brain and cranial vault (2003)
Rapidly Involuting Congenital Hemangioma (RICH) (2003)
Diagnostic Workup - Birthmarks (2004)
Vascular Anomalies (Birthmarks) of the foot and ankle (2004)
488224